Right Temperatures in Russian Crude Oil Terminal
Paneelbouw
Use Case EHT

BARTEC zorgt voor juiste temperaturen in een Russische terminal voor ruwe olie

Right Temperatures in Russian Crude Oil Terminal

Achtergrond

De OOJSC «IPP» terminal aan de Tsemesskaya baai is gespecialiseerd in het exporteren van vloeibare bulkgoederen, voornamelijk dieselbrandstof. Het houdt zich ook bezig met de levering van bunkerbrandstof (stookolie, dieselbrandstof) aan de interne markt. De verzending wordt uitgevoerd op twee speciale ligplaatsen van de OOJSC «NCSP» die tankers kunnen verwerken met een draagvermogen tot 47.000 ton, een lengte tot 210 m en met een diepgang van 11,5 m van het schip nabij de ligplaats. De schepen worden geladen door standers en flexibele slangen. De laadsnelheid van de tankers is 1.100 ton per uur, de laadperiode van de tankers met een verplaatsing van 30.000 ton is 36 uur. Het pijpleidingsysteem van de terminal naar de ligplaats kan gelijktijdige twee tankers laden met dieselbrandstof. De terminal omvat zeven tanks voor de opslag van dieselbrandstof.

Lading wordt aan de terminal geleverd in tankwagons. De spoorwegtakken van het bedrijf zijn tegelijkertijd geschikt voor maximaal 100 wagons. Tankwagons worden geaccepteerd op de losrekken die 74 tanks tegelijkertijd kunnen verwerken. De losrekken zijn uitgerust met losvoorzieningen en een collector die zorgt voor een uniforme afvoer naar het tankpark. De capaciteit van de opslagfaciliteiten van de terminal biedt de eenmalige opslag van dieselbrandstof tot 65.000 m³ en bunkerbrandstof tot 9.000 m³.

Toepassing

Om op een state-of-the-art technologisch niveau te blijven, investeert IPP permanent in de modernisering van de terminal voor ruwe olie. Verder streeft het bedrijf naar een consequente verhoging van de capaciteit van het tankpark en de wederopbouw van de brandstofleiding in overeenstemming met de Europese ecologische veiligheidsnormen. In deze context slaagde BARTEC, een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van veiligheidstechnologie, erin IPP te overtuigen van zijn technische knowhow en competentie. De leverancier van veiligheidstechnologie heeft de opdracht ontvangen voor de engineering, productie en levering van tracingverwarming voor de fabriek. De geïmplementeerde kabel was de zelfbegrenzende parallelle verwarmingskabel PSB evenals de zelfbegrenzende parallelle verwarmingskabel HSB. PSB wordt gebruikt voor het verwarmen van de bluswaterleidingen en de waterleidingen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen. HSB wordt gebruikt voor het verwarmen van ruwe olie en scheepsbrandstof. Het doel is hier om de temperatuur te handhaven. Het overtuigende voordeel van deze twee soorten kabels is hun vermogen om te worden gebruikt in explosieve omgevingen zonder temperatuurbegrenzer. Bijgevolg konden kosten voor verdere componenten worden bespaard. In totaal wordt meer dan 22.000 m van de kabels gebruikt. Ze zijn verdeeld in 870 verwarmingssecties.

De PSB en HSB verwarmingskabels hebben een temperatuurafhankelijk weerstandselement tussen twee parallelle koperen geleiders dat de warmteafgifte van de verwarmingskabel regelt en begrenst op basis van de omgevingstemperatuur. Deze uitgangsregeling wordt automatisch uitgevoerd over de gehele lengte van de verwarmingskabel volgens de heersende omgevingstemperatuur. Naarmate de omgevingstemperatuur stijgt, wordt de warmteafgifte van de kabel verminderd. Deze zelfbeperkende eigenschap voorkomt oververhitting, zelfs wanneer de kabels elkaar overlappen. Een temperatuurbegrenzer is niet vereist, zelfs niet in explosiegevaarlijke zones zoals in de terminal voor ruwe olie van Novorossijsk. Dankzij de parallelle voeding kan de verwarmingskabel op elke gewenste lengte worden geknipt. Deze functie vereenvoudigt de planning en installatie van projecten aanzienlijk. De verwarmingskabel wordt geknipt en afgewerkt, in overeenstemming met de lokale vereisten, direct op de bouwplaats. In gevallen waarin de kabel beschadigd raakt, is het niet nodig om het hele circuit te vervangen, maar alleen het beschadigde deel. De beschermende buitenmantel van fluorpolymeer of polyolefine beschermt het binnenste kopervlechtwerk tegen corrosie en chemische aantasting. Het koperen vlechtwerk dient als aardgeleider in overeenstemming met VDE 0100 en verhoogt ook de mechanische stabiliteit van de kabel. Onder de beschermende vlecht zijn twee synthetische mantels die elektrische isolatie bieden. De binnenzijde van de twee mantels is thermisch verbonden met het verwarmingselement (gebonden mantel).

Omdat de bijbehorende apparatuur voor de te verwarmen buizen ook gecertificeerd moet zijn voor toepassingen in Ex-ruimtes, zijn het PLEXO verbindingssysteem, de krimpkous “Ex” en de siliconen afwerksets gebruikt om de verwarmingskabels aan te sluiten. PLEXO, het eerste plug-in verbindingssysteem voor verwarmingskabels die worden gebruikt in mogelijk explosieve omgevingen, biedt aanzienlijke reducties in installatietijd en -kosten. Onderhoudswerkzaamheden voor toekomstige wijzigingen van het verwarmingscircuit kunnen efficiënter worden uitgevoerd. Het verbindingssysteem is zeer geschikt voor zelfbegrenzende parallelle verwarmingskabels. De verwarmingskabel en de voedingskabel worden via een klemverbinding met de juiste druk verbonden, waardoor ontrafelen of draaien wordt uitgesloten. Een geavanceerd afdichtingssysteem biedt veilige en betrouwbare bescherming tegen ongunstige weersomstandigheden. De flexibiliteit van het systeem maakt directe aansluiting van de verwarmingskabel op een voedingskabel of een Ex aansluitdoos mogelijk. Twee vergelijkbare verwarmingskabels kunnen met elkaar worden verbonden door middel van een ‘splice’ stekkeraansluiting. De eindafsluiting van de verwarmingskabel kan worden uitgerust met insteekcontacten voor toekomstige uitbreidingen van het verwarmingscircuit. De verbindingstechnologie krimpkous “Ex” is een betrouwbare technologie voor het aansluiten van verwarmingskabels. Het principe is eenvoudig. Na het strippen van de verwarmingskabel, worden isolatiekousen aangebracht over de aders en door warmte gekrompen en wordt er aan het eind van de aders en de getwiste aardemantel, adereindhulzen aangebracht. Als basisregel wordt de verwarmingskabel aangesloten op klemmen in een behuizing met een verhoogde veiligheid of explosieveilige ingekapselde beschermingsklasse. Het uiteinde van het verwarmingscircuit is ook afgewerkt met een krimpkous. Voor directe aansluiting van de zelfbegrenzende verwarmingskabels in de aansluitdoos zijn siliconen aansluitsets gebruikt. De eenvoudige montage met siliconen aansluitset technologie biedt aansluiten en afwerken in één set. Het is een kleine plaatsbesparende en economische oplossing.

93 temperatuursensoren en zeven bedienings- en verdeelpanelen maakten ook deel uit van de applicatie. Het systeem om de verwarming te regelen werd ontworpen door BARTEC Rusland en is gebaseerd op de Russische OWEN-controllers, volledig functionele programmeerbare apparaten voor automatiseringstaken. De software voor de aanraakschermen op de bedieningspanelen was een klantspecifieke ontwikkeling door BARTEC Rusland.

Door dit project vakkundig af te handelen, slaagde BARTEC erin de basis te leggen voor een verdere samenwerking. De Duitse leverancier van veiligheidstechnologie heeft opnieuw zijn competentie bewezen om te voldoen aan de vereisten op verschillende markten wereldwijd.