Ex-d
Paneelbouw
Paneelbouw

Van prijsaanvraag tot offerte

Het lijkt eenvoudig: u stuurt ons een aanvraag en vervolgens krijgt u een offerte van ons. Bij zo’n aanvraag beantwoorden komt wellicht meer kijken dan u op het eerste gezicht denkt. Immers, als wij een aanbieding uitbrengen, dan moeten we in ieder geval zeker weten dat wát we aanbieden, ook technisch mogelijk is. We kunnen het immers niet maken als ons de opdracht is verstrekt, we dan moeten zeggen: ‘sorry, helaas, hetgeen wij aangeboden hebben blijkt technisch toch niet mogelijk….’. Uiteraard gaan we in offertestadium niet tot in detail alles na. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen we in veel gevallen ook wel inschatten of iets wel of niet haalbaar is. En hoe kritischer het wordt, des te meer zullen we er in detail naar moeten kijken. Voor het maken van een explosieveilige besturings-, bedienings- of klemmenkast zijn er verschillende beschermingswijzen tegen ontsteking (BTO’s, anders gezegd: verschillende Ex-technieken), denkbaar. We zetten de belangrijkste op een rij en benoemen de specifieke aandachtspunten.

Drukvaste (Ex d) besturingskasten

Bij drukvaste behuizingen is de kostprijs van sec alleen de behuizing in hoge mate bepalend voor de totaalprijs. Een maat grotere drukvaste behuizing kan zomaar een verdubbeling van de kostprijs van de behuizing zijn. Van belang is dus om niet een onnodig grote behuizing te selecteren, maar… het moet ook nog wel passen. En als het fysiek al past: hoe zit het met de temperatuurhuishouding? Er zijn concullega’s die alleen kijken naar de maximale warmtedissipatie in het kader van de temperatuursklasse (T) dus de maximale toegestane oppervlaktetemperatuur, maar dan wordt vergeten dat de onderhavige tabellen geen rekening houden met de vraag hoe warm het in de kast wordt en of alle inwendige elektrotechnische componenten daar nog wel tegen kunnen. Meestal is een maximale inwendige temperatuur van pakweg 50 °C of 55 °C wel het matje. Met name beveiligingscomponenten als automaten en motorbeveiligingsschakelaars zijn vaak kritisch. In theorie zijn er mogelijkheden tot geforceerde koeling, maar in de praktijk van dit type besturingskasten moeten we het vrijwel altijd doen met de natuurlijke warmteafgifte van de drukvaste behuizing aan de omgeving.

Ex-d
Ex e / Ex ia klemmenkasten

Verhoogdveilige (Ex e) klemmenkasten

Ook bij klemmenkasten is er een risico dat de behuizing te klein gekozen wordt. Bij Ex e behuizingen zijn vaak tabellen van toepassing waarin de maximale hoeveelheden uitsparingen of draadgaten zijn bepaald die in een zijwand mogen worden aangebracht. Het is immers denkbaar dat er niet meer voldaan wordt aan de minimale eisen met betrekking tot slagvastheid van de behuizing als deze met teveel uitsparingen/draadgaten wordt voorzien. Ook de warmteontwikkeling in de Ex e behuizing mag niet worden veronachtzaamd. Bij klemmenkasten lijkt dat op het eerste gezicht niet zo’n belangwekkend thema, maar als de klemmen maximaal belast worden én er is bijvoorbeeld ook nog sprake van een verhoogde omgevingstemperatuur, dan kan dat zeker wel een probleem vormen. De temperatuursklasse (T) wordt immers niet bepaald door de maximale oppervlaktetemperatuur van de behuizing, maar van de maximale oppervlaktetemperatuur van een willekeurig inwendig component, zoals bijvoorbeeld een rijgklem. Last but not least is het ook altijd van belang dat we ons ook verplaatsen in degene die de kabels moet aansluiten. Als een dikke voedingskabel moet worden aangesloten, dan moet er wel voldoende ruimte in de behuizing zijn om zo’n kabel fatsoenlijk aan te sluiten.

Besturingskasten in overdruk (Ex p)

Inwendige overdruk (Ex p) is qua type oplossing een ‘zusje’ van drukvast (Ex d). De belangrijkste overeenkomst is dat voor beide beschermingswijzen geldt dat in de behuizing potentiele ontstekingsbronnen (lees: ‘gewone’ niet-Ex elektrotechnische componenten) mogen worden geplaatst. Voordat een offerte voor een oplossing met inwendige overdruk gemaakt kan worden is er vaak intensief overleg met de aanvrager noodzakelijk. Zo is bij deze oplossingsvariant de vraag voor welke zone het geschikt moet zijn van groot belang, zowel technisch als commercieel. De vraag of spanningsvoerende delen automatisch moeten worden in- en uitgeschakeld hangt daar ook mee samen. Ook omgevingscondities zijn van belang, niet alleen voor de temperatuurhuishouding, maar ook voor de keuze van het materiaal van de behuizing.

Overdruk systemen

Zone 2 (Ex n) besturingskasten

Er zijn steeds meer fabrikanten die componenten op de markt brengen die specifiek alleen geschikt zijn voor zone 2. Denk bijvoorbeeld aan veel PLC systemen van Siemens die (ook) geschikt zijn voor gebruik in zone 2. Deze componenten moeten weliswaar nog wel in een Ex e behuizing worden geplaatst, maar dat is zowel financieel als technisch aantrekkelijker dan een oplossing in een drukvaste (Ex d) of overdruk (Ex p) behuizing. Daar staat tegenover dat deze oplossingsvariant vanuit het oogpunt van engineering het meest gecompliceerd is. Dat lijkt tegenstrijdig ‘want het is maar een zone 2’ (wordt vaak ten onrechte zo gezegd!), maar van elk component in de kast zal nagegaan moeten worden of deze geschikt is voor zone 2 en zo ja, hoe. Welke beschermingswijze wordt toegepast en zijn er specifieke voorwaarden voor het gebruik in zone 2? Denk bijvoorbeeld aan afwijkende (gereduceerde) omgevingstemperaturen waarvoor het component geschikt is. De ‘standaard’ opgave van de fabrikant hoeft in dat opzicht niet altijd identiek te zijn voor gebruik in een Ex-toepassing, dat moet dus gecontroleerd worden. Wordt het component wel geleverd met de juiste documenten (EU Conformiteitsverklaring en handleiding)? En bij twijfel: is er voldoende vertrouwen dat het hier om een (explosie)veilig component gaat? Ook kunnen er aanvullende eisen zijn met betrekking tot de markering of waarschuwingsteksten op de kast.

Resumerend

Het maken van een offerte voor klantspecifieke samenstellingen, zoals een besturingskast, is arbeidsintensief want het vraagt in eerste instantie veel technische engineering: ‘(hoe) kunnen we het maken?’, om daarna pas de vraag te kunnen beantwoorden ‘wat gaat het kosten?’. Soms komt het voor dat de vraag ‘(hoe) kunnen we het maken?’ zo gecompliceerd is, dat we niet direct in staat zijn er een prijskaartje aan te hangen en een offerte kunnen maken. In dat geval zal er nader overleg moeten plaatsvinden. Soms vragen we ook om geduld als de beantwoording van een aanvraag een keer wat langer wegblijft. Dat kan veroorzaakt worden doordat we nog het nodige huiswerk te doen hebben…..

We zien uw aanvragen met belangstelling tegemoet!

Download Whitepaper
(PDF – 0.4 MB)