Analyzers
Analyzers

Viscosity Process Analyzer VISC-4

Alle vloeistoffen die voldoen aan de voorwaarden van de wrijvingswet van Newton worden Newtoniaanse vloeistoffen genoemd. Hun viscositeit is een materiaalconstante, die alleen afhankelijk is van druk en temperatuur. De viscositeit voor niet-samendrukbare en Newtonse vloeistoffen kan worden afgeleid van de zogenaamde Hagen-Poiseuille-wet. Aangenomen wordt dat de vloeistof onder laminaire omstandigheden stroomt.

Kenmerken:

 • De enige ASTM-compatibele viscosimeter van het capillaire type
 • Kinematische viscositeit direct en continu gemeten
 • Integrale meting van dichtheid
 • Berekening van dynamische viscositeit
 • Ongeëvenaarde temperatuurstabiliteit van ± 0,02 K
 • Geen onderhoud
 • Hagenbach-correctie niet nodig
 • Netwerk- en veldbuscommunicatie

Toepassing:

De BARTEC BENKE Viscositeit Process Analyzer VISC-4 meet continu de kinematische viscositeit van een product via de capillaire methode. Vanwege de hoge nauwkeurigheid van de druktransmitter en monstertemperatuurstabiliteit van ± 0,02 K is de VISC-4 de beste keuze voor zeer nauwkeurige viscositeitsmetingen. Deze analyzer is b.v. geschikt voor smeerolieproductie en stookolie mengen. Deze hoge nauwkeurigheid resulteert in kostenreductie en verbetert de productkwaliteit. De VISC-4 is geschikt voor het verwerken van monsters met een viscositeit tot 1000 cSt bij meettemperaturen tot 100 ° C.

Speciale functies:

 • Directe en continue meting van kinematische viscositeit, directe vergelijking met laboratoriumresultaten zonder conversie
 • Integrale meting van de dichtheid,  berekening en weergave van de dynamische viscositeit
 • Minimale onderhoudsvereisten vanwege temperatuurregeling en isolatiesysteem zonder oliebad / pompen
 • Naleving van de temperatuurstabiliteit (± 0,02 K) zoals gedefinieerd in standaard ASTM D445
 • De noodzaak van Hagenbach-correctie is geëlimineerd
 • Multi-stream mogelijkheid
 • Automatische spoel- en aftapoptie
 • Geïntegreerde foutdiagnose en zelfcontrole
 • Geen atmosferische afvoer vereist, tegendruk bij uitlaat van analyzer is toegestaan (afhankelijk van toepassing)
 • Beschikbare communicatie-interfaces:
  • Modbus / RTU, Modbus / TCP (bidirectioneel)
  • Toegang op afstand via Ethernet (VDSL of FOC is)
 • Validatierapport voor kwaliteitsborging
 • Vrij programmeerbare digitale en analoge ingangen

Methodes welke van toepassing zijn op de online Viscosity Analyzer:

 • ASTM D445
 • DIN EN ISO 3104
 • IP 71

Application Note

BENKE VISC-4 Viscosity Process Analyzer

Reduce production costs in lube oil manufacturing with advanced on-line viscosity measurements.

MORE