Analyzers
Analyzers

Viscosity Index Process Analyzer VI-4

Alle vloeistoffen die voldoen aan de voorwaarden van de wrijvingswet van Newton worden Newtoniaanse vloeistoffen genoemd. Hun viscositeit is een materiaalconstante, die alleen afhankelijk is van druk en temperatuur. De viscositeitsindex is een veel gebruikte en geaccepteerde maat voor de variatie in kinematische viscositeit als gevolg van veranderingen in de temperatuur van een aardolieproduct tussen 40 en 100 ° C. Een hogere viscositeitsindex duidt op een kleinere afname in kinematische viscositeit bij toenemende temperatuur van het product.

Kenmerken:

 • De enige ASTM-conforme viscositeitsindexanalyzer
 • Kinematische viscositeiten direct en continu gemeten
 • Integrale meting van dichtheid
 • Integrale berekening van viscositeitsindex
 • Ongeëvenaarde temperatuurstabiliteit van ± 0,02 K
 • Geen onderhoud
 • Hagenbach-correctie niet nodig
 • Netwerk- en veldbuscommunicatie

Toepassing:

De BARTEC BENKE Viscositeitsindex Process Analyzer VI-4 bestaat uit twee viscositeit-procesanalyse-eenheden. Eén analyzer meet de kinematische viscositeit bij een temperatuur van 40 ° C en de andere bij een temperatuur van 100 ° C. Deze twee waarden worden gebruikt om de VI te berekenen volgens ASTM D2270. Vanwege de hoge nauwkeurigheid van de druktransmitters en monstertemperatuurstabiliteit van ± 0,02 K is de VI-4 de beste keuze voor zeer nauwkeurige viscositeitsindexmetingen. Deze analyzer is b.v. geschikt voor smeerolieproductie en stookolie mengen. Deze hoge nauwkeurigheid resulteert in kostenreductie en verbetert de productkwaliteit. De VI-4 is geschikt voor het verwerken van monsters met een viscositeit tot 800 cSt bij meettemperaturen tot 100 ° C.

Speciale functies:

 • Directe en continue meting van kinematische viscositeit, directe vergelijking met laboratoriumresultaten zonder conversie
 • Integrale meting van de dichtheid, berekening en weergave van de dynamische viscositeit
 • Minimale onderhoudsvereisten vanwege temperatuurregeling en isolatiesysteem zonder oliebad / pompen
 • Naleving van de temperatuurstabiliteit (± 0,02 K) zoals gedefinieerd in standaard ASTM D445
 • De noodzaak van Hagenbach-correctie is geëlimineerd
 • Multi-stream mogelijkheid
 • Automatische spoel- en aftapoptie
 • Geïntegreerde foutdiagnose en zelfcontrole
 • Geen atmosferische afvoer vereist, tegendruk bij uitlaat analyzer is toegestaan (afhankelijk van toepassing)
 • Beschikbare communicatie-interfaces:
  • Modbus / RTU, Modbus / TCP (bidirectioneel)
  • Toegang op afstand via Ethernet (VDSL of FOC is)
 • Validatierapport voor kwaliteitsborging
 • Vrij programmeerbare digitale en analoge ingangen

Methodes welke van toepassing zijn op de online Viscosity Index Analyzer:

 • ASTM D2270
 • ASTM D341