Analyzers
Analyzers

Tutto bene in Natural Gas Transport

tutto-bene

Een perfecte blauwe lucht, de golven glinsterend in de zonnestralen. Een paar klampt zich vast aan de achterkant van een scooter terwijl deze zich een weg baant langs een kustweg. De Italiaanse dolce vita samengevat in een enkele afbeelding. Maar het is niet alleen de scooter die moet worden aangedreven. Met 64,4 procent van de energiemix is aardgas de belangrijkste energiebron van het land voor elektriciteitsopwekking en neemt het steeds meer over van olie. Daarmee is Italië een van Europa’s grootste verbruikers van aardgas. Des te belangrijker is het dan dat het gas in perfecte staat aankomt waar het nodig is.

Dit is al meer dan 70 jaar de taak van Snam Rete Gas, de grootste gastransporteur van Italië. Het pijpleiding netwerk strekt zich uit over 32.000 kilometer op en neer de Italiaanse “laars”. Het gas uit Rusland, Noord-Europa en Noord-Afrika wordt door Snam Rete Gas getransporteerd naar lokale distributienetwerken, industriële bulkinkopers en elektriciteitscentrales. Het distributiecentrum van Snam Rete Gas in Milaan werkt dag en nacht om ervoor te zorgen dat het gas altijd en overal beschikbaar is in de vereiste hoeveelheid en kwaliteit.

Het team richt zich met name op kwaliteitsfactoren zoals het water dauwpunt. Dit is de temperatuur waarbij zich dauw vormt. Korte uitleg: waterdamp slaat neer als mist- of dauwdruppeltjes wanneer de omgevingstemperatuur gelijk is aan of lager is dan het dauwpunt. Hoe lager het waterdauwpunt, hoe kleiner de hoeveelheid waterdamp in het gas. Hoe lager het dauwpunt van koolwaterstoffen, des te kleiner de hoeveelheid zware koolwaterstoffen. Beide moeten beschikbaar zijn om een hoge gaskwaliteit te bereiken. Bovendien zijn hoge dauwpuntwaarden een potentiële risicofactor voor elke aardgasinstallatie. Daarom vereisen ze constante monitoring door Snam Rete Gas. Hier komt BARTEC om de hoek kijken. Snam Rete Gas gebruikt een gecombineerd dauwpuntmeetapparaat voor water en koolwaterstoffen van BARTEC BENKE.

Het product, HYGROPHIL HCDT genaamd, is geschikt voor gebruik in gevaarlijke gebieden en is standaarduitrusting geworden voor aardgasleveranciers. De twee metingen worden gedekt door één apparaat, dat zowel de kosten verlaagt als de efficiëntie verhoogt. Samen met een monstervoorbereiding en optische sensoren minimaliseert de HYGROPHIL HCDT niet alleen de her kalibratie werklast vanwege de vrijwel drift-vrije meting, maar neemt ook de noodzaak voor intensief reinigingswerk weg, omdat de verontreinigingen die in het gas zitten de meting niet beïnvloeden. Dankzij de zeer lage detectielimiet van de koolwaterstofdauwpuntsensor kan de condensvorming vroeg worden gedetecteerd.

De instrumenten leveren daarom een actieve bijdrage aan kwaliteitsborging. Alleen wanneer de metingen consistent nauwkeurig zijn, kan de status in het gasnet immers correct worden gecontroleerd en vastgelegd en kan de kwaliteit van het gas op een hoog niveau worden bewezen en gehandhaafd. Als gastransporteur moet Snam Rete Gas elke dag voor drie dingen zorgen: gaskwaliteit, faciliteit bescherming en kostenreductie. BARTEC helpt deze doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken, wat betekent dat Italiaanse gasverbruikers kunnen rusten terwijl ze genieten van hun espresso, gebrouwen met elektriciteit uit schoon vervoerd aardgas. Tutto bene.