Analyzers
Analyzers

Vapor Pressure Process Analyzer RVP-4

On-line analyser voor de bepaling van de absolute dampdruk van vluchtige koolwaterstoffen en daarmee een bepaling voor het veilige transport en de brandbaarheid van benzine, diesel, kerosine en jet fuel.

Te hoge drukdruk kan vapour locks in brandstofleidingen en pompen veroorzaken. Te lage dampdruk beïnvloedt de koude start mogelijkheid en kan condensatie en ijsvorming in carburateur-systemen veroorzaken. De dampdruk van een koolwaterstofproduct wordt bepaald door de pure componenten/mixtures van moleculaire structuren zoals paraffins, olefins, naphalenes en aromaten die allen een verschillende dampdruk, kookpunt en moleculaire massa hebben.

In een benzine-blenderinstallatie kan de dampdruk verhoogd worden door toevoeging van producten met een hoge dampdruk (waardoor laagwaardige butaan verkocht kan worden als hoogwaardige benzine). De return-on-investment in een dergelijke installatie is relatief snel terugverdiend. De analyser kan tevens worden gekalibreerd om Reid Vapour Pressure en True Vapour Pressure te meten.

Methodes welke van toepassing zijn op de online Vapour Pressure Analyzer:

  • ASTM D5191
  • DIN EN 13016-1
  • ASTM D4953
  • ASTM D323
  • ASTM D5482
  • ASTM D6377
  • ASTM D1267
  • ASTM D6897