Analyzers
Analyzers

rapiDist-4 Analyzer

Benzine, vliegtuig brandstof, diesel, nafta en soortgelijke olieproducten worden voor een belangrijk deel gedefinieerd door hun kooktraject. De bepaling van de destillatiecurve is daarom een belangrijke parameter bij de procesregelingen en het blendingproces van olieraffinaderijen. De rapiDist kan ieder punt op de destillatiecurve op semi continue basis bepalen, waarbij de damptemperatuur wordt uitgezet tegen het destillatievolume (en omgekeerd). De Rapidist is, net als de DPA-4, een destillatie analyzer maar dan met een cyclus tijd van 10 – 15 minuten.

Methodes welke van toepassing zijn op de online Destillatie Analyzer:

  • ASTM D86
  • DIN EN D86

Enkele belangrijke bepalingen voor een Destillatie Analyzer zijn:

  • Initial boiling point (IBP);
  • Final boiling point (FBP);
  • End Point (EP);
  • Temperatuur @ % Recovered;
  • Recovered @ temperatuur;
  • % Loss volume minus total recovered volume