Analyzers
Analyzers

Pour Point Process Analyzer PPA-4

On-line analyzer voor de semi-continue bepaling van de Pour Point van koolwaterstoffen. Het Pour Point is gedefinieerd als de laagste temperatuur waarbij een product nog net vloeibaar is.
Vliegtuigbrandstof, dieselolie, huisbrandolie en smeeroliën bevatten kleine hoeveelheden opgeloste wassen die neer kunnen slaan en verstoppingen kunnen veroorzaken in filtersystemen en brandstofpompen.

De automatisch werkende Bartec-Benke Pour Point analyzer bepaalt de laagste temperatuur waarbij de vloeibaarheid van olieproducten wordt bereikt. E.e.a in nauwkeurige overeenstemming met de standaard ASTM en DIN meetmethoden.

Methodes welke van toepassing zijn op de online Pour Point Analyzer:

  • ASTM D97
  • DIN EN ISO 3016
  • IP 15
  • ASTM D5949
  • ASTM D5950