Analyzers
Analyzers

Freeze / Cloud Point Process Analyzer FRP-4/CPA-4

Het vriespunt en het vlokpunt zijn beide belangrijke eigenschappen die door proces operators moeten worden bewaakt. Het vlokpunt en vriespunt kunnen met één analyzer worden gedetecteerd omdat het detectieprincipe identiek is. Het monster, b.v. gasolie, wordt afgekoeld en onder een bepaalde temperatuur beginnen kristallen te verschijnen, wat resulteert in een zekere mate van troebelheid van het monster. Op dat moment wordt de zogenaamde Cloud Point of vlokpunt-temperatuur gemeten door afname van de lichtintensiteit in het optisch pad. Het koelproces wordt gestopt en de kristallen lossen weer op. Op dat moment wordt het monster weer helder en transparant. Zodra alle kristallen zijn opgelost, is de zogenaamde Freeze Point of vriespunt-temperatuur bereikt.

Cloudpoint:

Bij afkoeling van dieselolie vormen zich waskristallen (n-paraffinen) als gevolg van de verminderde oplosbaarheid van de vloeistof. De temperatuur waarop dit plaatsvindt is het Cloud Point, oftewel de temperatuur waarbij voor het eerst nevel wordt waargenomen. De vorming van waskristallen, waarvan de hoeveelheid en de vorm afhangt van het soort brandstof en de verwerkingswijze, kunnen het brandstofsysteem van dieselmotoren of verwarmingstoepassingen blokkeren of onregelmatig laten opereren en zelfs compleet laten uitvallen.

Methodes welke van toepassing zijn op de online CloudPoint Analyzer:

 • ASTM D2500
 • DIN ISO 3015

Freezepoint:

On-line analyser voor de semi-continue bepaling van Freeze Point temperatuur van vliegtuigbrandstof. Het Freeze Point is de laagste temperatuur waarbij de brandstof vrij blijft van waskristallen die de doorstroming door de filters van het systeem kunnen belemmeren.

Gedurende de vlucht daalt de temperatuur in de tank van het vliegtuig afhankelijk van de hoogte, snelheid en duur van de vlucht. Het vriespunt moet altijd lager liggen dan de opslag temperatuur.

Methodes welke van toepassing zijn op de online FreezePoint Analyzer:

 • ASTM D 2386
 • DIN ISO 3013
 • ASTM D-5901
 • ASTM D1015
 • ASTM D7153-05
 • ASTM D7154-05

De continue bepaling van de Cloud Point temperatuur wordt gebruikt voor:

 • Afstelling van het distillatiebereik van de distillatietorenafloop door
 • Beïnvloeding van het final boiling point en de side stream flow;
 • Optimalisatie van de raffinaderij-operatie.
 • Beïnvloeding van blenderverhoudingen van de verschillende productstromen