Analyzers
Analyzers

Flash Point Process Analyzer FPA-4

On-line analyzer voor de continue bepaling van het vlampunt van koolwaterstofproducten volgens de Pensky Martens, Cleveland en Tag methode. Het vlampunt is gedefinieerd als de laagste temperatuur waarbij de damp van een olieproduct ontbrandt.

Methodes welke van toepassing zijn op de online FlashPoint Analyzer:

  • ASTM D56
  • ASTM D93
  • DIN EN ISO 2719
  • DIN EN ISO 13736
  • IP 34
  • IP 170
  • DIN 51755