Analyzers
Analyzers

Distillation Process Analyzer DPA-4

Gasoline, vliegtuig brandstof, dieselolie, nafta en soortgelijke olieproducten worden voor een belangrijk deel gedefinieerd door hun kooktraject. De bepaling van de destillatiecurve is daarom een belangrijke parameter bij de procesregelingen en het blendingproces van olieraffinaderijen. De DPA kan ieder punt op de destillatiecurve op semi continue basis bepalen, waarbij de damptemperatuur wordt uitgezet tegen het destillatievolume (en omgekeerd).

Methodes welke van toepassing zijn op de online Destillatie Analyzer:

  • ASTM D86
  • DIN EN D86

Enkele belangrijke bepalingen voor een Destillatie Analyzer zijn:

  • Initial boiling point (IBP);
  • Final boiling point (FBP);
  • End Point (EP);
  • Temperatuur @ % Recovered;
  • Recovered @ temperatuur;
  • % Loss volume minus total recovered volume