Explosieveiligheid

Materieelgroepen en Groepen (voor gas en stof)

ATEX richtlijn 2014/34/EU kent als product richtlijn (net als de vroegere 94/9/EG) twee materieel groepen, te weten:

Materieel groep (Romeins) I en II.

Materieelgroep I  betreft alle ondergrondse (mijnbouw) installaties;
Materieelgroep II betreft alle overige bovengrondse installaties.

Materieelgroep II wordt onderverdeeld in groepen. Voor explosieve gasatmosferen is dat IIA, IIB en IIC. Tot voor kort werd dit altijd de gasgroep genoemd; dat mag natuurlijk nog steeds, maar in de nieuwste normen zult u alleen nog ’groep’ aantreffen. Het is maar dat u dat weet.

Onderscheid ligt vooral in de MESG (Maximum Experimental Safety Gap) voor wat betreft de spleetwijdte voor vlamdoofwegen bij drukvaste omkapseling en de MIE (Minimum Ignition Energy) voor wat betreft de ontsteekenergie bij gebruik van intrinsiek veilige stroomkringen.

Zomaar een paar representatieve gassen of dampen van vloeistoffen zijn:

IIA          oa. propaan, butaan, kerosine, benzine, diesel (gasolie);
IIB          oa. ethyleen, zwavelwaterstof, ethylether;
IIC          oa. waterstof, acetyleen, zwavelkoolstof.

Bijna alle EN (Europa Normen) zijn gebaseerd  op IEC (Internationale Normen); vandaar dat we ook binnen Europa te maken hebben met de groepen III, specifiek voor stof. Dit zijn IIIA, IIIB en IIIC.
De onderverdeling wordt als volgt gekenmerkt:

IIIA         brandbare vezels of vlokken;
IIIB         stoffen en poeders (niet-elektrisch geleidend met weerstand > 1000 Ohm);
IIIC         brandbare stoffen (elektrisch geleidend met weerstand < 1000 Ohm).

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection