Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex q
– quartz of zandvulling (volgens NEN-EN-IEC 60079-5)

Door een behuizing te vullen met een fijnkorrelig vulmiddel wordt bereikt dat de in de behuizing mogelijk optredende vonken of lichtbogen, de omringende explosiegevaarlijke atmosfeer niet kan ontsteken. Uiteraard gelden hier ook grenzen aan de maximaal  toegelaten oppervlaktetemperatuur.

Zowel het vulmiddel, zoals zand, glasparels, etc. als de opbouw van de behuizing, dient wel aan de in de norm vastgelegde eisen te voldoen. Het vulmiddel mag onder geen voorwaarde, – dus zowel onder normaal bedrijf als na een opgetreden vonk of lichtboog binnen de quartzkapseling -, uit de behuizing naar buiten treden. In feite wordt met deze beschermingswijze de ontsteking in de kiem gesmoord.

De beschermingswijze Ex q is naast ‘installed base’ Ex q hooguit beschikbaar in het veiligheidsniveau ’b’ wat het geschikt maakt voor categorie 2G en vanzelfsprekend ook toepasbaar waar categorie 3G is vereist.

Ex q voorbeeld

Voorbeelden van Ex q producten zijn condensatoren en elektronica die vonken of hete onderdelen kunnen bevatten, maar waarbij de functie door het fijnkorrelige vulmiddel niet beïnvloed wordt. Bij BARTEC treft u deze techniek aan in ‘POLARIS’ HMI systemen en mobiele computers.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection