Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex p – pressurization
– inwendige overdruk (volgens NEN-EN-IEC 60079-2)

Een omhulsel onder inwendige overdruk mag onderdelen bevatten, welke onder normaal bedrijf vonken of hoge temperaturen kunnen veroorzaken, welke op hun beurt een ontstekingsbron kunnen vormen. Maar in de praktijk geldt dit alléén voor Ex px en Ex pz geclassificeerde uitvoeringen. De definities van de verschillende varianten luiden als volgt:

Ex px brengt de ruimte in de overdrukbehuizing van Gb (zone 1) naar niet gevaarlijk gebied;
Ex pz brengt de ruimte in de overdrukbehuizing van Gc (zone 2) naar niet gevaarlijk gebied;
Plus een vreemde theoretische oplossing…
Ex py brengt de ruimte in de overdruk behuizing van Gb (zone 1)naar Gc (zone 2).

Dat betekent: in een py constructie mag dus nooit industrieel (vonkend) materieel toegepast!

Ex p besturingspaneel

U ziet; er bestaan hier ook 3 varianten, maar deze veiligheidsniveaus zijn niet in lijn met de 3 mogelijke gevaren zones. De beschermingswijze Ex p is niet geschikt voor toepassing in zone 0 waar het hoogste veiligheidsniveau vereist wordt.

De eventueel omringende explosieve gasatmosfeer kan bij Ex p niet in het omhulsel binnendringen omdat dit onder inwendige overdruk staat t.o.v. de omringende atmosfeer, al dan niet met continue doorstroming van het beschermgas. Dit beschermgas kan zijn een inert gas of schone droge (instrument)lucht.

Ex p producten moeten zijn voorzien van een markering welke de betreffende beschermingswijze weergeeft (p, px, py of pz), verder de materieelgroep IIC; de beschermingswijze is nl. in basis gasgroep onafhankelijk en dus automatisch mogelijk voor IIC en vanzelfsprekend de toegekende temperatuurklasse.

Voorbeelden van Ex p producten zijn: grote besturingspanelen, analyse instrumentbehuizingen, etc.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection