Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex op
– optical radiation (volgens NEN-EN-IEC 60079-28)

Optische straling waarbij het brandpunt van convergerende lichtbundels in de Ex zone valt, kan een ontstekingsbron vormen voor de explosieve atmosfeer. Uiteraard gelt dit alleen voor optische straling die in het toepassingsgebied (scope) van de norm NEN-EN-IEC 60079-28 valt.

Ex op bestaat in drie sub-varianten.

Dat zijn:

  1. Ex op is (inherent safe)
  2. Ex op pr (protected)
  3. Ex op sh (met interlock)
Ex op is voorbeeld

Ex op is wordt beschouwd als inherent veilige straling als de energie van de optische bron begrensd is tot onder het niveau voor ontsteking. Deze beschermingswijze geldt niet alleen voor apparatuur waarbij optische straling naar buiten treedt, maar ook voor apparatuur met inwendige straling.

Ex op pr is juist een beschermde optische straling, waarbij de beschermingswijze ervoor moet zorgen dat de straling helemaal niet vrij kan komen of naar buiten kan treden.

Ex op sh is de beschermingswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een interlock. Omdat optische straling vaak in glasvezel communicatie systemen wordt gebruikt, kan er gebruik worden gemaakt van de optische loop. De zender stuurt naar de ontvanger en de ontvanger bevestigt. Indien deze bevestiging uitblijft kan de interlock beveiliging in werking treden.

Voorbeelden zijn; optische laser lichtsluizen; glasvezelkoppelaars in netwerktechnologie.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection