Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex o
– vloeistofvulling (volgens NEN-EN-IEC 60079-6)

Elektrische onderdelen welke in aanraking met explosiegevaarlijke atmosferen een ontstekingsbron kunnen vormen worden zover in olie of een andere niet brandbare isolerende vloeistof gedompeld, zodat optredende vonken of lichtbogen, hete restgassen van hoogspanning schakel acties of hete onderdelen zoals aanloopweerstanden de mogelijk boven de vloeistofspiegel en buiten de behuizing bevindende gassen of dampen niet kunnen ontsteken.

Belangrijke parameters bij deze constructie zijn:

  • vastgelegde, isolerende vloeistoffen, bijvoorbeeld olie
  • bewaken van vloeistofconditie, zoals vervuiling en (condens)vocht
  • het garanderen van het juiste vloeistofpeil welke mogelijk afwijkt bij verwarming, koeling òf lekkage
  • beperking in de toepassing voor alleen vaste installatie
Ex logo’s

De beschermingswijze Ex o is mogelijk beschikbaar naast ’installed base’ Ex o in het veiligheidsniveau ’b’ wat het geschikt maakt voor categorie 2G of in veiligheidsniveau ‘c’ wat het geschikt maakt voor  categorie 3G.

Toepassingsgebied: grote transformatoren, hoogspanning schakelmateriaal en aanloopweerstanden.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection