Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex m – moulded
– ingieten met gietmassa (volgens NEN-EN-IEC 60079-18)

Elektrische onderdelen die door vonken of opwarming een omringende atmosfeer zouden kunnen ontsteken kunnen explosieveilig gemaakt worden door ze volledig in te bedden in een gietmassa.
De gietmassa dient wel elektrisch, thermisch, mechanisch èn chemisch bestand te zijn.

Belangrijke aspecten bij deze methode zijn ook:

  • vlam doorslagvastheid
  • hygroscopische effecten
  • de omhulling moet aan alle zijden de minimale (genormeerde) wanddikte bezitten
  • holle ruimten zijn slechts beperkt toelaatbaar
  • over het algemeen treden alleen elektrische verbindingen door de gietmassa naar buiten
Ex m voorbeeld

Ingegoten materiaal kent naast de ’installed base’ Ex m een onderverdeling in 3 veiligheidsniveaus, te weten: Ex ma, Ex mb of Ex mc.

Ex ma materiaal mag geen ontsteking geven onder normaal gebruik, bij het optreden van één fout, of bij een combinatie van welke twee fouten dan ook en is daarom mogelijk geschikt voor categorie 1G.
Ex mb materiaal mag geen ontsteking geven onder normaal gebruik bij het optreden van één fout en is daarmee hooguit geschikt voor categorie 2G.
Ex mc materiaal mag geen ontsteking geven onder normaal gebruik en is daarom alleen toepasbaar voor categorie 3G. Ex mc behoorde vroeger tot de Ex nC variant in de vorm van bijvoorbeeld hermetisch gekapselde relais in de Ex n norm NEN-EN-IEC 60079-15 (de norm voor zone 2 materiaal).

Voorbeelden van ingegoten materieel zijn smoorspoelen van voorschakelapparatuur, magneetventielen of complete elektronische schakelingen op printplaat.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection