Explosieveiligheid

Beschermingswijze Ex e – erhöhte
– verhoogde veiligheid (volgens NEN-EN-IEC 60079-7)

Elektrisch materieel dat is geconstrueerd volgens de beschermingswijze Ex e, mag geen onderdelen bevatten, die onder normaal gebruik vonken of lichtbogen kunnen veroorzaken, welke zouden kunnen leiden tot ontsteking van een zich in of nabij het materieel bevindende explosieve gasatmosfeer. Deze explosieve gasatmosfeer kan het elektrisch materieel binnen dringen, met name onder afkoelende omstandigheden. Eisen die die aan de constructie gesteld worden zijn bijvoorbeeld:  minimale lucht- en kruipwegen, een gegarandeerde contactverbinding en het voorkomen van interne hot-spots. Om de lucht- en kruipwegen te kunnen garanderen wordt er een minimale IP afdichtingsgraad van de behuizing verlangd.

Verder kent de beschermingswijze Ex e naast veel ‘installed base’ Ex e nu ook Ex eb en Ex ec.

Ex eb is de welbekende Ex e techniek die geschikt is voor toepassing in categorie 2G.
Ex ec is feitelijk de opvolger van Ex nA die als een vereenvoudigde methode van Ex e in de vorm van ‘non sparking’ reeds bestond voor zone 2 en is daarom nu alleen mogelijk in categorie 3G.

Ex e

Voorbeelden van Ex e producten zijn: klemmenkasten, kortgesloten (koolborstelloze) kooianker motoren en voor Ex ec specifiek: elektronica met alleen halfgeleiders en passieve componenten,  etc.

Hieronder een overzicht van de meest toegepaste beschermingswijzen tegen ontsteking, klik op de link voor een uitleg :

Zie ook:

 

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection