Slider

Explosieveiligheid

Om een explosie onder atmosferische omstandigheden plaats te kunnen laten vinden zijn drie basisfactoren benodigd.

Dit zijn:

  1. Brandbaar materiaal (in de vorm van gas, damp, nevel of stof)
  2. Zuurstof (zoals aanwezig in lucht)
  3. Ontstekingsbron (in de vorm van een vonk (elektrisch of niet-elektrisch) of een hoge temperatuur)

Dit wordt veelal grafisch weergegeven in de branddriehoek. Explosies kunnen worden voorkomen door één van deze drie factoren uit de branddriehoek te elimineren.

Er is een onderscheid te maken in methoden van explosiebeveiliging. Hierbij wordt van de plant eigenaar verlangd (door de wetgever) om hierbij de zogenaamde ‘Arbeidshygienische Strategie’ te volgen.

Branddriehoek

Voorkeur is om vanaf de primaire methode te bepalen of daarmee een explosieveilige situatie te realiseren is. De volgorde is:

Primair het wegnemen of weghouden van het brandbare materiaal (bijv. inertiseren)
Secundair de ontstekingsbron elimineren (bijv. met beschermingswijzen tegen ontsteking)
Tertiar explosie gecontroleerd toelaten door de gevolgen ervan te beperken door het gebruik van breekplaten, vlamdovers en/of explosieluiken.

De aanwezigheid van brandbare materialen kan in veel bedrijfsprocessen niet voorkomen worden. Evenzo is het praktisch veelal niet haalbaar de zuurstof weg te nemen. In bedrijfsprocessen werken meestal ook mensen, dus zuurstof is onmisbaar. De meest praktische methode is dus het elimineren van de ontstekingsbron. De laatstgenoemde optie is een uitweg als het echt niet anders kan. Denk daarbij aan lastig te controleren ontladingen van statische elektriciteit.

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114
Product richtlijn
ATEX 153
Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114
Product Directive
ATEX 153
Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx
electrical
explosion protected equipment
Poster
Marking of
non-electrical
explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection

Links