Explosieveiligheid

Explosieveiligheid

Om een explosie onder atmosferische omstandigheden plaats te kunnen laten vinden zijn drie basisfactoren benodigd.

Dit zijn:

  1. Brandbaar materiaal (in de vorm van gas, damp, nevel of stof)
  2. Zuurstof (zoals aanwezig in lucht)
  3. Ontstekingsbron (in de vorm van een vonk (elektrisch of niet-elektrisch) of een hoge temperatuur)

Dit wordt veelal grafisch weergegeven in de branddriehoek. Explosies kunnen worden voorkomen door één van deze drie factoren uit de branddriehoek te elimineren.

Er is een onderscheid te maken in methoden van explosiebeveiliging. Hierbij wordt van de plant eigenaar verlangd (door de wetgever) om hierbij de zogenaamde ‘Arbeidshygienische Strategie’ te volgen.

Branddriehoek

Voorkeur is om vanaf de primaire methode te bepalen of daarmee een explosieveilige situatie te realiseren is. De volgorde is:

Primair het wegnemen of weghouden van het brandbare materiaal (bijv. inertiseren)
Secundair de ontstekingsbron elimineren (bijv. met beschermingswijzen tegen ontsteking)
Tertiar explosie gecontroleerd toelaten door de gevolgen ervan te beperken door het gebruik van breekplaten, vlamdovers en/of explosieluiken.

De aanwezigheid van brandbare materialen kan in veel bedrijfsprocessen niet voorkomen worden. Evenzo is het praktisch veelal niet haalbaar de zuurstof weg te nemen. In bedrijfsprocessen werken meestal ook mensen, dus zuurstof is onmisbaar. De meest praktische methode is dus het elimineren van de ontstekingsbron. De laatstgenoemde optie is een uitweg als het echt niet anders kan. Denk daarbij aan lastig te controleren ontladingen van statische elektriciteit.

PDF downloads

ATEX flyer (NL)
ATEX 114 Product richtlijn ATEX 153 Sociale richtlijn, Markering
ATEX flyer
ATEX 114 Product Directive ATEX 153 Social Directive, Marking
Poster ATEX/IECEx
Marking of ATEX/IECEx electrical explosion protected equipment
Poster
Marking of non-electrical explosion protected equipment
Brochure
Basic concepts for explosion protection

Links

White Papers

Wist u dat fabrikanten hun zelf geproduceerde Ex-producten in veiligheidscategorie 3, zoals besturingskasten en portable apparaten, zelf veilig mogen verklaren? En dat ze die producten vervolgens als CE-gemarkeerd product, voor zone 2 of 22 op de markt mogen brengen? Niks mis mee, maar het is wel de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar door ‘indrukwekkende stempels’ en andere misleidende tactieken lijkt het soms dat datzelfde product is gekeurd door een Notified Body. Dat is dus niet het geval: het is nog altijd diezelfde slager. Voor de koper is het opletten geblazen, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Meer

Did you know that manufacturers themselves can declare their self-produced Ex products in safety category 3, such as control panels and portable equipment, being safe? And that they can place those Ex products, completed with CE marking, for zone 2 or 22 on the market? Nothing wrong with that, but it is the butcher who inspects his own meat. But because of ‘impressive stamps’ and other misleading tactics, it sometimes seems that the concerning product has been approved by a Notified Body. That is not the case: it is still the same butcher. The buyer should pay attention; forewarned is forearmed.

More