Apps

Apps – Legal Information

De BARTEC Apps zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie in deze Apps. BARTEC NEDERLAND b.v. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze Apps worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en/of opmerkingen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@bartec.nl.

The BARTEC Apps have been created with great care. Nevertheless, no guarantees can be given as to the completeness, accuracy or timeliness of the information in these Apps. BARTEC NEDERLAND b.v. can not be held responsible for the content of this information or for the consequences of its use. On the data, as shown in these Apps no rights can be derived.

For questions and/or comments, please send an e-mail to info@bartec.nl.