ATEX richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153)

ATEX richtlijn 1999/92/EG is opgebouwd uit 3 hoofdstukken en 3 bijlagen:

Hoofdstukken

 1. Algemene bepalingen
 2. Verplichtingen van de werkgever
 3. Diverse bepalingen

Bijlagen

 1. Indeling van plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen
 2. A: Minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de
      veiligheid van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
  B: Criteria voor de keuze van apparaten en beveiligingssystemen
 3. Waarschuwingsbord voor plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen

De richtlijn kunt u inzien/downloaden via de menuoptie Links.


De verplichtingen voor de werkgever

Voor de werkgever (eigenaar van een locatie waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen) gelden de volgende verplichtingen:

 1. preventie en beveiliging tegen explosies
 2. risicobeoordeling
 3. gevarenzone indeling
 4. opstellen en onderhouden van een zgn. “Explosion Protection Document EPD”

Bijlage 1 omschrijft vervolgens:

 1. indeling van plaatsen waar explosiegevaar op kan treden en als zodanig markeren (bijlage 3)
 2. indeling van explosiegevaarlijke zones 0, 1, 2, 20, 21 en 22

Bijlage 2 omschrijft:

deel A: minimum eisen voor verbetering van de veiligheid en gezondheidsbescherming van werknemers die blootstaan aan risico van explosies
1. organisatorische maatregelen
1.1. training van werknemers
1.2. instructies en werkvergunning
2. explosiebeveiligingsmaatregelen

deel B: criteria voor selectie van materieel; indien het “Explosion Protection Document” gebaseerd op een risicobeoordeling niet anders uitwijst dient materieel geselecteerd te worden op basis van de categorieën zoals genoemd in richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114)
- zone 0 of 20, categorie 1 materieel
- zone 1 of 21, categorie 1 of 2 materieel
- zone 2 of 22, categorie 1, 2 of 3 materieel

Hiermee is de relatie tussen ATEX 153 (ARBO) en ATEX 114 en dus ook tussen de zones en categoriën vastgelegd. Dit laat zich als volgt nog eens in een tabel overzichtelijk naar voren komen:


ATEX 153
zone


ATEX 114
categorie

Gas Stof G/D
0 20 1
1 21 2
2 22 3


Als hulpmiddel kunt u de “Niet bindende gids voor goede praktijken” via de menuoptie Links inzien/downloaden.

Explosieveiligheid

ATEX richtlijn

ATEX 114

ATEX 153

Stofexplosiegevaar

Normenlijst

Productcertificaten

Links