ATEX richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114)

ATEX richtlijn 2014/34/EU is opgebouwd uit 6 hoofdstukken (aangevuld met 12 bijlagen) te weten:

Hoofdstukken

 1. Algemene bepalingen
 2. Verplichtingen van marktdeelnemers
 3. Conformiteit van het product
 4. Aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties
 5. Markttoezicht in de unie
 6. Comitť, overgangs- en slotbepalingen

Bijlagen

 1. Criteria ter bepaling van de indeling van de groepen apparaten in categorieŽn
 2. EssentiŽle veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
 3. Module B: EU type onderzoek
 4. Module D: Conformiteit met het type op basis van kwaliteitsborging van het productieproces
 5. Module F: Conformiteit met het type op basis van productkeuring
 6. Module C1: Conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole plus producttests onder toezicht
 7. Module E: Conformiteit met het type op basis van productkwaliteitsborging
 8. Module A: Interne productiecontrole
 9. Module G: Conformiteit op basis van eenheidskeuring
 10. EU conformiteitsverklaring
 11. Ingetrokken richtlijn en wijziging ervan
 12. Concordantietabel

De richtlijn kunt u inzien/downloaden via de menuoptie Links.


Bereik en toepassingsgebied

Onder de ATEX richtlijn vallen:

 • alle apparatuur (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten
 • veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen die bedoeld zijn voor gebruik buiten plaatsen waar ontploffingsgevaar
 • kan heersen, maar die nodig zijn voor, of bijdragen tot, de veilige werking van apparaten en beveiligingssystemen
 • met betrekking tot ontploffingsgevaar

Het toepassingsgebied beslaat plaatsen waar ten gevolge van plaatselijke en bedrijfsomstandigheden een explosieve omgeving kan ontstaan door mengsels van zuurstof en ontvlambare materialen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontvlamming uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

De ATEX richtlijn is niet van toepassing op zeeschepen en mobiele offshore-installaties, alsmede de uitrusting aan boord van deze schepen of installaties omdat deze reeds onder het IMO verdrag vallen (IMO = Internationale Maritieme Organisatie).


Procedures voor de beoordeling van de overeenstemming

In de ATEX richtlijn is de kwaliteitscontrole van materieel vastgelegd in de procedures voor de beoordeling van overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt is het ISO-9001 kwaliteitssysteem van de fabrikant. Bij elektrisch materieel voor Categorie 1 en 2 zal de overeenstemming moeten worden aangetoond door onderzoek, testen en de certificatie door een aangemelde instantie (Notified Body).

De fabrikant zal in deze procedure als bedrijf - ATEX - worden gecertificeerd volgens EN-ISO/IEC 80079-34 'Explosieve atmosferen - deel 34: Het toepassen van kwaliteitssystemen bij de vervaardiging van materieel' en noteert het identificatienummer van de keuringsinstantie welke de productielocatie auditeert achter het op het product aangebrachte CE teken. Bijvoorbeeld CE 0344 betekent door DEKRA Certification gecertificeerd.

Een actuele lijst met Notified Bodies kunt u inzien/downloaden via de menuoptie Links.

De Notified Body welke de productielocatie auditeert behoeft niet perse ook het product in de ontwerpfase te certificeren. Het is dus goed mogelijk dat een PTB gecertificeerd elektrisch product in een door DEKRA Certification gecertificeerde productielocatie wordt geproduceerd.

Volgens de ATEX richtlijn dient de certificerende instantie het aangeboden materieel in verband met ontploffingsgevaar te certificeren op basis van de EssentiŽle Veiligheid en Gezondheidseisen. Hierbij zal door Notified Bodies gebruik worden gemaakt van de bestaande geldige 'State of the Art' normen zoals de EN 60079 en 80079 serie product ontwerpnormen.
Voor een actuele lijst met 'onder de ATEX richtlijn geharmoniseerde standaards' verwijzen wij u naar de Official Journal (OJ) van de Europese commissie.

Een actuele lijst met geharmoniseerde standaards kunt u inzien/downloaden via de menuoptie Links.

In geval van materieel voor Categorie 3 geldt dat de overeenstemming kan worden aan-getoond met eigen interne controle van de productie vastgelegd in een technisch constructiedossier. Hier is geen controle door een Notified Body verplicht noodzakelijk. Uiteraard dient de fabrikant zich bewust te zijn dat hij juridisch aansprakelijk is voor de veiligheid van het product. De interne controle van de productie doelt dan ook op verifiŽring met de normen (lees: EssentiŽle Veiligheidseisen) voor Categorie 3 materieel.

Volgens ATEX is de markering van explosieveilige elektrotechnische producten:

Voorbeeld

Op de markering voor elektrisch materieel moet minimaal worden weergegeven:

 • naam en adres van de fabrikant
 • CE markering gevolgd door het identificatienummer van de NoBo die de productielocatie auditeert (alleen bij Categorie 1 en 2)
 • type aanduiding van het product
 • het communautaire merkteken 'Epsilon x in zeshoek'
 • de materieelgroep
 • de van toepassing zijnde categorie waarvoor het materieel inzetbaar is
 • EG type certificaatnummer, herkenbaar aan het woord ATEX
 • fabricage- of serienummer (track & tracability)
 • fabricage jaar

De aanvullende markering met beschermingswijze tegen ontsteking, gasgroep, temperatuurklasse en EPL, waarmee de fabrikant aantoont dat aan de richtlijn wordt voldaan, wordt als vanouds weergegeven op de typeplaat. Verder worden de elektrische aansluitgegevens (waar bekend) zoveel mogelijk op de typeplaat weergegeven. Afwijkend omgevingstemperatuurbereik wordt weergegeven op de typeplaat.


Materieelgroepen en categorieŽn

In Annex ZY van EN 60079-0: 2012 wordt de nieuwste indeling duidelijk weergegeven:

Gebruik

EN 60079-0
EPL
EN 60079-0
Groep
Richtlijn 94/9/EG
Materieelgroep
Richtlijn 94/9/EG
Categorie
EN 60079-10-X
Zones
ondergronds Ma I I M1 NA
ondergronds Mb I I M2 NA
overig Ga II II 1G 0
overig Gb II II 2G 1
overig Gc II II 3G 2
overig Da III II 1D 20
overig Db III II 2D 21
overig Dc III II 3D* 22

Explosieveiligheid

ATEX richtlijn

ATEX 114

ATEX 153

Stofexplosiegevaar

Normenlijst

Productcertificaten

Links